ஆலய திருப்பணி நிதி வழங்கியோர் முதலாம் பட்டியல்

மது ஆலயத்தில் அடுத்துவரும் காலங்களில் இடம்பெறவுள்ள ஆலய திருப்பணி வேலைகளுக்கு அதிக நிதி தேவையாக உள்ளது. ஆலய இராஜபோபுர அமைப்புக்கான நிதியை கொடையாளர் திருவாளர் ச.சிவராசா அவர்கள் வழங்க பூரண சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார். இவ் வேலைகளுடன் ஆலய இரு மணிக்கோபுரம் அமைத்தல், வைரவர் கோவில், வசந்த மண்டபம், மணிமண்டபம் என்பன அமைக்கவேண்டியிருப்பதால் இதற்கான நிதியை அடியார்களது பங்களிப்புடன் செய்யவேண்டிய தேவையுள்ளதால் ஆலய ஒவ்வொரு அடியார்களும் தங்களது பொங்கல் கருமங்களுடன் ஒரு தொகையை ஆலய திருப்பணிக்கு வழங்கியுதவுமாறு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம்.

இன்று திருப்பணி நிதி வழங்கியோர் விபரம்.

 1. தங்கம்மா – முள்ளியவளை                                 1000.00

 2. சந்திரன் அஸ்வின் – கண்டி                                  1000.00

 3. அ.அருரி-  சுவிஸ்                                                     1000.00

 4. பிரபாகரன் குடம்பம் – லண்டன்                          5000.00

 5. ஆதிரையன் யாழ்ப்பாணம்                                   5000.00

 6. அபிராமி – யாழ்ப்பாணம் –                                     1000.00

 7. நக்கிரன் குடும்பம்                                                        2000.00

 8. சிவறூபன் குடும்பம்                                                  2000.00

 9. குமாரசாமி குடும்பம்                                                   100.00

 10. பாலகிருஸ்ணன்                                                            100.00

 11. புஸ்பாகரன் குடும்பம் முள்ளியவளை                    100.00

 12. ஜயன்கா காரைநகர்                                                    1000.00

 13. பிரசன்னா குடும்பம்                                                      1100.00

 14. சுபாஸ்குடும்பம் முள்ளியவளை                               500.00

 15. சிறீஸ்கந்தராசா முள்ளியவளை                             1000.00

 16. சந்திரோதயம் நெடுங்கேணி                                      200.00

 17. அகஸ்தியா தெகிவளை                                             1000.00

 18. சசிகலா முள்ளியவளை                                               500.00

 19. பிரமளன் முள்ளியவளை                                          2000.00

 20. கேனுஜன் முள்ளியவளை                                        1000.00

 21. கஜீவன் முள்ளியவளை                                            1000.00

 22. கஜதீபன் குமுளமுனை                                             1000.00

 23. கவிசாளினி கணுக்கேணி                                        1000.00

 24. புனிதவதி முள்ளியளை                                            5000.00

 25. கேசவராசா முள்ளியவளை                                      500.00

 26. பிரதீபன் அரிஸ்வன் முள்ளியவளை                   2000.00

 27. திவ்யா முள்ளியவளை                                               500.00

 28. நிரோசன் வவுனியா                                                      300.00

 29. சூரியன் வவுனியா                                                         300.00

 30. யதுசனா வவுனியா                                                       300.00

 31. கோபிசன் யாழ்ப்பாணம்                                             500.00

 32. சுரேஸ்காந்தன், கிருபாலினி, விசாளினி            2500.00

 33. விமலாதேவி தென்னமரவாடி                             10000.00

 34. கவினயனட தென்னமரவாடி                                  5000.00

 35. ஜனகன் லண்டன்                                                           200.00

 36. விஜயராஜா குடும்பம்                                                   500.00

 37. தயாளன் முள்ளியவளை                                            500.00

 38. சுபாஜினி முள்ளியவளை                                          1000.00

 39. புவனேஸ்வரி குடும்பம்                                              1000.00

 40. கந்தசாமி குடும்பம்                                                      1000.00

 41. உதயதயா குடும்பம்                                                    5000.00

 42. விஸ்ருதி முள்ளியவளை                                        1000.00

 43. நியாகினி முள்ளியவளை                                        1000.00

 44. சுபாஸ்கரன் குடும்பம்                                               1000.00

 45. ஐங்கரன் குடும்பம்                                                     1000.00

 46. சுப்பிமணியம் குடும்பம்                                             500.00

 47. சண்கராசா குடும்பம் தண்ணீடரூற்று                   200.00

 48. தங்கமணி முள்ளியவளை                                        100.00

 49. சண்முகவடிவு முள்ளியவளை                                 100.00

 50. சசிகரன் பளம்பாசி                                                       1100.00

 51. பாலசுப்பிரமணியம் குடும்பம பளம்பாசி            1000.00

 52. உதயகுமார் அன்பு வல்லிபுரம்                                1000.00

 53. காந்தி உடுப்பக்குளம்                                                  1000.00

 54. சிவராசா வற்றாப்பளை                                              1000.00

 55. நிரோசன் முள்ளியவளை                                           1000.00

 56. சர்வின் யாழ்ப்பாணம்                                                    100.00

 57. விநாயகமூர்த்தி முள்ளியவளை                                100.00

 58. நிரூபன் முள்ளியவளை                                              1000.00

 59. துஸ்யந்தன் முள்ளியவளை                                      1000.00

 60. சிவனந்தராசா கொக்குதொடுவாய்                           100.00

 61. சத்தியகலா கொக்குத்தொடுவாய்                             100.00

 62. லிங்கசாமி அக்கரைப்பற்று                                          200.00

 63. அஸ்வின் தங்கா அக்கரைப்பற்று                               500.00

 64. துஸ்யந்தன் முள்ளியவளை                                        1000.00

 65. சிவபாக்கியம் முள்ளியவளை                                      500.00

 66. சாத்விகா முள்ளியவளை                                              600.00

 67. பரத்குமார் அவுஸ்ரேலியா                                         3000.00

 68. ஈஸ்வரன் சிலாவத்தை                                                  500.00

 69. நிரோஜயன் குடும்பம் முள்ளியவளை                      200.00

 70. தனுஸியன் முள்ளியவளை                                     10000.00

 71. நிர்மலா யாழ்ப்பாணம்                                                  5100.00

 72. இந்திரநாதன் முள்ளியவளை                                     1000.00

 73. மகிந்தன் முள்ளியவளை                                               500.00

 74. ரத்னம் முள்ளியவளை                                                    500.00

 75. சண்முகபாலன் குடும்பம் முள்ளியவளை                500.00

 76. சிறீஸ்கந்தராசா குடும்பம் முள்ளியவளை             1000.00

 77. மனோகரன் குடும்பம் முள்ளியவளை                      1000.00

 78. கந்தையா குடும்பம் முள்ளியவளை                          1000.00

 79. தட்சானந்தி குடும்பம் முள்ளியவளை                       1000.00

 80. கிருசாந் குடும்பம் முள்ளியவளை                              2000.00

 81. இராசம்மா குமுளமுனை                                                 200.00

 82. தியாகலிங்கம் மாமூலை                                                100.00

 83. சாம்பவி கனடா                                                              10000.00

 84. விஜயராயா முள்ளியவளை                                        1000.00

 85. யூட் நிசாந்தன் முள்ளியவளை                                      500.00

 86. நலன் விரும்பி                                                                  1000.00

 87. kகிருத்திகா முள்ளியவளை                                         1000.00

 88. சுதாகரன்                                                                               200.00

 89. தேவமணி மாமூலை                                                          50.00

 90. இராஜகுமார் மல்லாவி                                                   500.00

 91. மதினேசன் யாழ்ப்பாணம்                                            2000.00

 92. சிவபாலசிங்கம் குடும்பம்                                            2000.00

 93. இராதிகா முள்ளியவளை                                                500.00

 94. இரதிகலா முள்ளியவளை                                               500.00

 95. மு.காண்டீபன் இத்தாலி                                                 1000.00

 96. மங்களேஸ்வரி யாழ்ப்பாணம்                                       500.00

 97. சிவசிதம்பரம், முள்ளியவளை                                   10000.00

 98. கனகரத்தினம் குடும்பம்                                                   500.00

 99. சிவலிங்கம் குடும்பம் கணுக்கேணி                             250.00

 100. கமலேஸ்வரன் குடும்பம் குமாரபுரம்                           250.00

 101. செல்வநாயகம் குடும்பம், முள்ளியவளை                 500.00

 102. தேவநீதன் கருவேலன்கண்டல்                                     500.00

 103. இரசையா முள்ளியவளை                                                100.00

 104. பவீனா ஓமந்தை                                                                  100.00

 105. பிரதீபன் புதுக்குடியிருப்பு                                                  500.00

 106. சங்கீதா குடும்பம் முள்ளியவளை                                  200.00

 

 

Sharing is caring!

This post has 0 comments

Leave a reply

shares