ஆலய முழுமையான திருப்பணி வேலைகள் ஆரம்ப வைபவம்

எழில் கொஞ்சும் முள்ளியவளையில் பல ஆண்டுகள் கோயில் கொண்டு அடியவர்களுக்கு அருள்மழை பொழியும் காட்டு விநாயகப்பெருமானின் பழம்பெரும் ஆலயத்தை முழுமையாக புனருத்தானம் செய்வதற்கு அருள் கூடியுள்ளது. அதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா வைபவம்.

 

Sharing is caring!

This post has 0 comments

Leave a reply

shares