இன்று வற்றாப்பளை கண்ணகை அம்மன் பொங்கல் உற்சவம்

காட்டு விநாயகர் ஆலயத்தில் பொங்கல் குளிர்ச்சியை கண்ட கண்ணகை அம்மன் வற்றாப்பளை பதிநோக்கி  விரைந்து அங்கு காத்திருக்கும் தன் அடியவர்களுக்காக இன்று அருட்கடாட்ஷத்தை வழங்கி பொங்கல் காணுகின்றாள் அன்னையவள் அடிபணியும் அடியவர்கள் கூட்டம் அலைமோத காவடிகள் தூக்கு காவடிகள்,  பறவை காவடி, பால்சொம்பு,  தீக்குளிப்பு என நேர்த்திக்கடன் முடிக்கும் அடியவர்களும், இன்றைய பொங்கலை தாமம் பொங்கி அம்மனுக்கு படைத்து பூசிக்கும் அடியவர்களையும் இங்கு காணலாம்.

Sharing is caring!

This post has 0 comments

Leave a reply

shares