ஆலய நிர்வாகம்

கௌரவ தலைவர்

 திரு த.பரஞ்சோதி

கௌரவ செயலாளர்

திரு ஜெ.சஜேந்திரன்

கௌரவ பொருளாளர்

திரு சி.பிரதீபன்

உப தலைவர்  

திரு ச.கனகரத்தினம்

உப செயலாளர்

திரு க.பாலகுமார்

நிர்வாக உறுப்பினர்கள்

திரு பே.தயாரூபன்

திரு ந.புகழ்ஜெயந்தன்

திரு ந.செல்லத்தம்பி

திரு ந.பாஸ்கரன்

திரு  சி.மோகனதாஸ்

கணக்காய்வாளர்

  • திரு வே.அரிகுகசிவம்

Sharing is caring!