மூலஸ்தான அடிக்கல்நாட்டு வைபவம் பிற்போடல்:

ஆலய மூலஸ்தான அடிக்கல் நாட்டு வைபவம் பிற்போடப்பட்டுள்ளது. திகதி மாற்றம் தொடர்பான அறிவிப்பு பின்னர் வழங்கப்படும் என்பதை அறியத்தருகின்றோம்.

Sharing is caring!

This post has 0 comments

Leave a reply

shares