“வைகாசித் திங்களில் வருவேன் ஒரு கிழமை காட்டு விநாயகர் கோவிலுக்கே”

     “வைகாசித் திங்களில் வருவேன் ஒரு கிழமை காட்டா விநாயகர் கோவிலுக்கே” என்ற அம்மனின் வரலாற்றுக்கு அமைவாக வருடாந்தம் வைகாசி பூரணைக்கு முதல் திங்கள் கண்ணகை அம்மனுக்கு பொங்கல் விழாக்காண முந்திய திங்கள் (05.06.2017 இன்று) புனித  தீர்தம் எடுக்கப்பட்டு  ஏழு   நாட்கள்  காட்டு விநாயகர் ஆலயத்தில் விளற்றப்படும்.

 மரபு முறைப்படி தீர்த்தமெடுக்கும் புனிதப் பணி இடம்பெறுகிறது. ஆரம்ப காலங்களில் நந்திக் கடலிலேயே விளக்கு ஏற்றுவதற்கான கடல் நீர் எடுக்கப்பட்டது. பிற்காலத்தில் நந்திக்கடலில் தண்ணீர் குறைந்தமையால் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் சிலாவத்தை எனும் ஊரிலுள்ள தீர்த்தக்கரை எனுமிடத்திலுள்ள கடலிலேயே தீபம் ஏற்றுவதற்கான கடல் நீர் எடுக்கப்படுகிறதாக வரலாறுகள் கூறுகின்றது.
 
ஏழாம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை 11.06.2017 இரவு காட்டு விநாயகர் ஆலயத்தில் கச்சு நேர்ந்து வளர்ந்துவைத்து பொங்கல் சிறப்பாக நடைபெறும் பெருமளவான பக்தர்கள் பொங்கல் உற்சவத்தில் கலந்துகொள்வது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
எட்டாம் நாள் அதிகாலை 3.00 மணியளவில் காட்டு விநாயகர் ஆலயத்திலிருந்து மடைபண்டமெடுக்கப்பட்டு வற்றாப்பளை கண்ணகை அம்மன் ஆலயத்தை அடையும். அன்று 12.06.2017 திங்கட்கிழமை பொங்கல் உற்சவம் சிறப்பாக நடைபெறுமென்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
சிலப்பதிகாரத்தின், சிலம்பு கூறல் பாட்டிலே வற்றாப்பளைக் கண்ணகிக்கும், முள்ளியவளை என்னும் ஊரில் உள்ள காட்டாவிநாயகர் ஆலயத்திற்குமுள்ள தொடர்பு கூறப்பட்டுள்ளது.

Sharing is caring!

This post has 0 comments

Leave a reply

shares