இன்றைய அதிகாலை பொங்கல் உற்சவத்தில் எங்கள் காட்டு விநாயகப் பெருமானின் அழகு

முள்ளியவளைப் பதிதனிலே வீற்றிருந்து வினைதீர்க்கும் எங்கள் ஞானக்கணபதி இன்று பொங்கல் கணவென சந்தணக்காப்புடன் பேரெழில் பெற்று காட்சிதரும் காலையலே மக்கள் புடைசூழ வீற்றிருற்து அடியவர்கள் வினைதீர்க்கும் காட்டு(டா) விநாயகனை போற்றி தொழுதிடுவோம்.

Sharing is caring!

This post has 0 comments

Leave a reply

shares