பொங்கல் தொடர்பான கிரியா கரும விளக்கம்

பாக்குத்தெண்டல் தொடக்கம் பக்தஞானியர் பொங்கல் வரையான பத்தொன்பது நாட்கள் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள் இதில் இடம்பெறுகின்றன. பாக்குத்தெண்டல் பொங்கல் நடைபெறப் போகின்றதென்பதை உபகரிப்புக்காரருக்கும் பொதுமக்களுக்கும்…

காட்டு விநாயகர் ஆலய விசாக பொங்கல் 19.05.2019

இலங்கையில் கண்ணகி தெய்வ வழிபாட்டில் மதுரையை எரித்த கண்ணகி இலங்கைக்கு வந்தபோது வந்தமர்ந்து சென்ற இடங்களில் முள்ளியவளைப் பதியில் தந்திமுகன்(காட்டு விநாயகர் ஆலயம்)…

சித்திரை பெளர்ணமி விரதம் 19.04.2019

ஒவ்வொரு மாதங்களில் வரும் பெளர்ணமி விசேஷமானது. அதுவும் சித்திரை மாதத்தில் வரும் பெளர்ணமியைப் பற்றி மிகவும் சிறப்புமிக்க நாளாகும். சித்திரை மாதம், சித்திரை…

காட்டு விநாயகர் ஆலய மூலஸ்தானம் சிறப்பு பார்வை

1506 ஆம் ஆண்டு புனரமைக்கப்பட்டு  வழிபாடுகள் செய்யப்பட்ட இவ் ஆலயம் 1935 ஆண்டு மீண்டும் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கே காணப்படும் மூலஸ்தான பண்டிகை உட்பாகத்தில்…

123456789