ஆலய முழுமையான திருப்பணி வேலைகள் ஆரம்ப வைபவம்

எழில் கொஞ்சும் முள்ளியவளையில் பல ஆண்டுகள் கோயில் கொண்டு அடியவர்களுக்கு அருள்மழை பொழியும் காட்டு விநாயகப்பெருமானின் பழம்பெரும் ஆலயத்தை முழுமையாக புனருத்தானம் செய்வதற்கு…

123456789