ஆதி விநாயகரும் நினைவன் கந்தன் வரலாறும்

கி.பி 1509 ஆண்டு தொடக்கம் முலஸ்தான விக்கிரமாக வழிபட்ட விநாயகப்பெருமானின் திருத் தோற்றம்.  இவ் விக்கிரகம் நினைவன் கந்தன் எனும் அடியவரது அற்புதக்காலத்திற்கு…

123456789