“வைகாசித் திங்களில் வருவேன் ஒரு கிழமை காட்டு விநாயகர் கோவிலுக்கே”

     “வைகாசித் திங்களில் வருவேன் ஒரு கிழமை காட்டா விநாயகர் கோவிலுக்கே” என்ற அம்மனின் வரலாற்றுக்கு அமைவாக வருடாந்தம் வைகாசி பூரணைக்கு முதல்…

கோவலன் கூத்து 03.06.2017

மரபுரிமை பாரம்பரியம் இரண்டுமே எமது வாழ்வியலில் அழியாத பொக்கிஷம்களாக பேணப்பட வேண்டியவை. இவை இரண்டையும் அழியாமல் காப்பது கிராமத்து மண்வாசனையே. தற்கால தொழில்நுட்ப…

பொங்கல் உற்சவ ஆலய துப்பரவுப்பணி

ஆலய பொங்கல் நிகழ்வை முன்னிட்டு ஆலய சூழல் துப்பரவாக்கும் பணிகள் ஆலய அடியவர்களாலும், கரைத்துறைப்பற்று பிரதேச சபையினர் மற்றும் பொது அமைப்புக்களால் சிறப்பாக…

வணக்கம்

காட்டு விநாயகர் ஆலயத்தின் இணையத்தளத்திற்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். எமது ஆலய நிகழ்வுகளை எமது இணையத்தளத்தினூடாகவும் காட்டு விநாயகர் ஆலயம் எனும் முகநூல் சமூக…

123456789